නත්තල් සීයයි සිරි අයියයි

නත්තල් සීයා Siri පාවිච්චි කරන හැටි තියන ඇඩ් එකක් තමයි මේක.

ලංකාවෙත් නත්තල පදනම් කරගෙන කරන ‍ගොඩක් Promotion තියනවානේ. ඉතින් මට මේ ඇඩ් එක ෂෙයා කරන්න හිතුනේ එකේ තියන අමුතු ගතියක් හන්දා.‍ මොකද ‍3.7 බිලියක එපොයන්මන්ට් තියනවා කියලා කියන එකට මට හිත ගීයා. ඇත්තටම මේක ප්‍රායෝගික භාවිතයක් වෙනවා නත්තල් සීයා ඕක පාවිච්චි කලානම්. හැබැයි John ගේ ගෙදරට යන පාර ඇහුවාම මුලු රට පුරාම පෙන්නන්න ඕනේ හරිනම්. මේකේ චාලි කියලනේ සර්ච් කරන්නේ. කොහොම වුනත් හොද ඇඩ් එකක්. හැබැයි මගේ හිතේ තාම ඇහෙනවා මම මේ ලියපු බ්ලොග් පොස්ට් එකේ තියන ඇඩ් එකේ දේවල් මට ආයේ ආයේ ඇහෙනවා. මම ඒක ඩව්න්ලෝඩ් කරගෙනත් අහනවා. අනේ මන්දා ඇයි කියලා.

Advertisements