උදව්වක් අවශ්‍යයි!

මේ පාර බ්ලොග් පෝස්ට් එකක් ලියන්නේ මගේ යාලුවෙක් වෙනුවෙන් උදව්වක් ඉල්ලන්න. යාලුවෙක් වෙනුවෙන් කිව්වට ශ්‍රී ලංකාවම නියෝජනය කරන ලංකාවේ කන්ඩායමක් වෙනුවෙන්. අපි හැමෝම දන්න දෙයක් තමා අපේ සිංහල ලේ තියන අයට කරන්න බැරි දෙයක් නැ කියන එක. ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ දක්ෂයෝ අපිත් එක්ක එකට ඉන්න යාලුවන්ට දක්ෂතා පෙන්නන්න උදව් කරන්න වෙලාවක් ඇවිත් තියෙන්නේ.

Imagine Cup තරඟයට තේරිච්ච අපේ යාලුවන්ට ඡන්දයක් දාලා උදව් කරන්න. එක දවසට කිහිපවතාවත් ඡන්ද දාන්න පුලුවන් දන්න හැමෝටමත් කියන්න යාලුවනේ. ලංකාව‍ වෙනුවෙන් ලංකාව ‍නියෝජනය කරන යාලුවන්ට උදව් කරන්න.

http://www.imaginecup.com/Competition/PCATeam.aspx?Competitionid=71&teamid=55154

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s