කවදාහරි මේක දැකලා තියනවද?

Here’s to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They’re not fond of rules. And they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can’t do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do.

Thanks – http://googlesystem.blogspot.com/

මම ඔය බ්ලොග් එකට ගියාම තමා මේ විඩියෝ එක දැක්කේ. ඉතින් මට හිතුනා මේක යාලුවො අතරේ බෙදාගන්න ඕනම දෙයක් කියලා. ලොකේ වෙනස් කරන එක ලේසි වැඩක් නෙමේ. ලොකු වෙනස් කමක් කරන්න පුලුවන් කියලා විස්වාස කරන අයට විතරයි ඇත්තෙන්ම මේවා කරන්න පුලුවන්.

 

පලි

මේක Steve Jobs ගේ කටහඩින් කියපු එකක් ඒත් ප්‍රසිද්ධ කරපු ‍එකක් නෙමේ. මේක කියන කෙනත් වෙනස් කරපු කෙනෙක් ලෝකය.

Advertisements

4 thoughts on “කවදාහරි මේක දැකලා තියනවද?

  1. Pingback: නත්තල් සීයයි සිරි අයියයි | dedunu

  2. Pingback: නත්තල් සීයයි සිරි අයියයි | dedunu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s