කලකට පෙර නුඹ මගෙ සොදුරිය විය

ඔබ මාගේ සොදුරිය විය. ඒ දැනට අවුරුදු 4කට පෙරයි. මට තවමත් දිනයද මතක ඇත. ඔබ මගෙම සොදුරිය වින. නමුදු වචනයක්වත් මා ඔබ සමඟ මුමුනා නැත. ඔබ මට අවුරුදු 3කට පෙර මා නිසාවෙන්ම මට අහිමි විය. එතකුදු ඔබ මගේ විය.

ඔබ දුටුවෙම් අද ඔබ මා මුලින් මුනගැසුනු තැනේදිම. එහෙත් අදද ඔබ සමග මා සුසුමක් වත් නොසෙලුවෙම්. නමුදු ඔබ වෙනස්ව ඇත. ඔබ තුල තිබු චාම් බව ඔබ තුල තිබු සොදුරු ගතිය ඔබ ලග අද නැත. ඔබ වත්සුනු තවරා කෙස්වැටියට විච්චුරණ කර නොගැලපෙන ලෙස අද මා දුටුවෙමි. මම පසුනොතැවෙමි. ඒ ඔබ මගේ නොවන නිසාවෙනි.

සුන්දරත්වය විහින් නැති කරගෙන ඔබ.

Advertisements

6 thoughts on “කලකට පෙර නුඹ මගෙ සොදුරිය විය

  1. සසර සැරි සරනතුරැ නුඹ මගේ නුඹ මගේ…කිව්වලු!
    (පන්සලත් භයානක තැනක්ද මන්දා)

  2. කාට හරි තියන ලස්සන නැති කරගන්න වැඩි වෙලාවක් යන්නෙ නෑ …
    ඒත් ඒ පරණ සුවරූපය ගන්න වෙන්නෙත් නෑ …
    සමහර ගෑණුන්ට ඕක තේරෙන්නෙත් නෑ … පවු ඉතින්…
    ~ චරිත

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s