වටිනවා

අපිට ගොඩක් දේවල් නැති වුනාමනේ වටිනවා කියන්නේ. මම තියෙද්දි වටිනාකම වැඩි කරගන්න ගිහින් නැති කරගත්තා. හරියට ජිවිතෙත් සුදුවක් වගේ තමා. අහඹුයි. ඒත් මම හිතපු විදිහට හැමදේම වුනා. වටිනාකමත් වැඩි වුනා. ඒත් මට ඕනේ වුන විදිහට කටවහගෙන ඉන්න බැරි වුනා. මම හැමදාම මගේ හිතට එකගව සතුටු වුනත්. මගේ හදවතට එකගව අඩනවා.

මම මහ මෝඩයෙක්. ඒක නම් මම වැරදි තිරණ ගත්තා කියලා දැන ගත්ත දවසේ ඉදලා දන්නේ. ඒවගේම මම මගේ හිත කියන විදිහට වීරයෙක්. ඒක මම ‍දන්නවා. මට ඒක කියාගන්න බැ. මම වටිනවා. ඔයාට ඒක තේරෙන්නේ නැ.

මම එයාට වටින්නේ නැ කියලා එයා දන්නේ නැ. එයා හිතන්නේ මම වැරදි කාරයෙක් කියලා. සමාවෙන්න

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s