මිනි. 6 තත්. 54

ස්තුති කතාව. මගේ ජිවිතේ අවුරුදු 3ක් කරපු ආදරයේ ස්තුතියි කතාව මිනි. 6 තත්. 54කට කෙටිවිය. බොහොමයක් වැරදි මම බාරගෙන නිහඩ වුනෙමි. ආදරයේ විරහව අන්කවර දාකටවත් වඩා අද කලාත්මක විය. කිසිම කෙනෙකුට මෙවන් වෙන්විමක් නොලැබේවායි පතමි. නමුත් මගේ ජිවිතයේ ආදරය සම්බන්ධයෙන් ඇති සියලුම මතකයන් ඉවත් කල හැකි නම් මම සතුටු වෙමි. මට දැනෙන දේ පැවසිය නො‍හැක. නමුත් කිසිවෙකුටත් නොදැනීම මගේ ආදරය මගෙන් ඉවත් විය.

හික්ස්…

Advertisements

7 thoughts on “මිනි. 6 තත්. 54

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s