එයා ගිහින් ඉවරයි

එයාට දැන් ආදරයක් ලැබෙනවා. එයා දැන් ආදරය කරනවා. මට අහන්නත් සතුටුයි. දුකයි. ඒත් සතුටුයි. හැමදේම මම හිතපු විදිහට වුනා. එයා මාව ෆ්‍රෙන්ඩ් ලිස්ට් එකට ඇඩ් කරගෙනත් එක්ක. ඒත් මට ඉස්සෙල්ලා රික්වෙස්ට් එකක් යැව්වත් දැන් රික්වෙස්ට් එකක් යවන්න හේතුවාක් නැ.

මට ඕනේ එයාගෙන් සම්පුර්ණයෙන්ම ඉවත් වෙන්න. මම දැන් ඉවත් වේගෙන යනවා. ඇත්තටම එයාගේ ජිවිතෙන් මම සම්පුර්ණයෙන්ම ඉවත් වෙලා ඉවරයි. ඉවල් වෙලාට වඩා ඉවත් කරලා ඉවරයි. මම හැමදාම ප්‍රාර්ථනා කරපු දෙයක් තමා එයාට හොද ජිවිතයක් ලැබෙන්න කියලා. එයාට හැබැයි මම අද ඉදලා එහෙම ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ නැ. හැබැයි ඉතින් දැන් අලුතෙන් ජිවිතේට ආපු කෙනා දැනගන්න ඕනේ ඒක.

මම කිසිම විදිහකින් එයාගෙ ජිවිතයට ආපහු කවදාවත් ඇතුල් වෙන්නේ නැ. හොයලා බලන්න අදහසකුත් නැ. හැබැයි ඉතින් මම ආයි මුනට හම්බෙන්නෙවත් කතා කරන්නෙවත් නැ. තරහකට නෙමේ. මගේ සහ එයාගේම හොදටයි…

“Goodbye My Lover”

Did I disappoint you or let you down?
Should I be feeling guilty or let the judges frown?
‘Cause I saw the end before we’d begun,
Yes I saw you were blinded and I knew I had won.
So I took what’s mine by eternal right.
Took your soul out into the night.
It may be over but it won’t stop there,
I am here for you if you’d only care.
You touched my heart you touched my soul.
You changed my life and all my goals.
And love is blind and that I knew when,
My heart was blinded by you.
I’ve kissed your lips and held your hand.
Shared your dreams and shared your bed.
I know you well, I know your smell.
I’ve been addicted to you.

Goodbye my lover.
Goodbye my friend.
You have been the one.
You have been the one for me.

I am a dreamer and when I wake,
You can’t break my spirit – it’s my dreams you take.
And as you move on, remember me,
Remember us and all we used to be
I’ve seen you cry, I’ve seen you smile.
I’ve watched you sleeping for a while.
I’d be the father of your child.
I’d spend a lifetime with you.
I know your fears and you know mine.
We’ve had our doubts but now we’re fine,
And I love you, I swear that’s true.
I cannot live without you.

Goodbye my lover.
Goodbye my friend.
You have been the one.
You have been the one for me.

And I still hold your hand in mine.
In mine when I’m asleep.
And I will bare my soul in time,
When I’m kneeling at your feet.
Goodbye my lover.
Goodbye my friend.
You have been the one.
You have been the one for me.

I’m so hollow, baby, I’m so hollow.
I’m so, I’m so, I’m so hollow.
I’m so hollow, baby, I’m so hollow.
I’m so, I’m so, I’m so hollow.

Advertisements

6 thoughts on “එයා ගිහින් ඉවරයි

  1. ආදරය…මම තරම් ඒකෙන් චාටර් කාපු කෙනෙක් නැතිව ඇති.ඒත් මට බෑ ඒක නවත්තන්න.මොකද …මම මිනිහෙක්…!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s