කොටස් වෙලදපලට අවුරුදු 25යි!

කොටස් වෙලදපලට අවුරුදු 25ක් පිරෙන හින්දා ආයෝජක මන්ඩලයෙන් තිරණය කරලා තියනවා ප්‍රදර්ශනයක් තියනන්න. ඒක SLECC එකෙදි මේ මාසේ 22වෙනි සෙනසුරාදා පවත් වන්න තිරණය කරලා තියනවා.
ඒදාට දැනුවත් කිරිමේ වැඩසටහන් එහෙම ලැස්ති කරලා තියනවලු. ඒවගේම හැම බ්‍රෝකර් කම්පැනියක්ම වගේ මේ ප්‍රදර්ශනයට කුටි එහෙම ලැස්ති කරලා තියනවලු. කොටස් වෙලද පොලේ ආයෝජනයට බය වෙලා ඉන්න අයට බය ඇරගෙන ආයෝජනය පටන් ගන්න එහෙම මේ ‍ප්‍රදර්ශනය උදව් වෙයි කියලා හිතනවා.
Smile
මටත් යන්න නම් අදහසක් තියනවා යන අය ඉන්නවදෝ?????

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s