අලුත් ඩොමේන් එකක්!

මගේ තිබුන ඩොමේන් එක ගන්න බැරි වෙයි කියලා තමා මම හිතන්නේ. කව්රුහරි මේක කියවන යාලුවෙක් ඒක ගන්න විදිහක් දන්නවනම් කියන්න. ඒක මට කරන ලොකු උදව්වක්.

මම අලුතින් ඩොමේන් එකක් ගන්නවද කියලා කල්පනා කර කර ඉන්නේ http://www.dedunu.net හරි http://www.dedunu.info හරි ගන්න තමා අදහස නම්. මොනවා කරන්නද හැම තැනම දාලා තිබුන මගේ ඩොමෙන් එක මට නැති වුනානේ මගේ මෝඩ වැඩ හන්දා.

ඔයා‍ලගෙත් අදහසක් තියනවානම් කියල යන්න මට ඒක ලොකු උදව්වක්!!!

Advertisements

4 thoughts on “අලුත් ඩොමේන් එකක්!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s